Når lejer skal udsættes – udsættelsesprocessen

Påkravsskrivelsen

Først og fremmest skal afsendes en såkaldt påkravsskrivelse til lejer. En påkravsskrivelse er en form for rykker, der informerer lejer om, at han/hun er bagud med betaling og at han/hun har 14 dage til at betale.

Påkravet kan tidligst sendes til lejer tre hverdage efter betaling skal have fundet sted.

Endvidere skal påkravet udtrykkeligt angive, at lejeforholdet kan ophæves, hvis restancen ikke betales inden fristens udløb.

Der kan opkræves et gebyr for påkravsskrivelsen på kr. 286 (2020-niveau).

Det er altid anbefalelsesværdigt at afsende et påkrav ved både anbefalet brev og almindeligt brev, idet udlejer har bevisbyrden for, at påkravet er kommet frem til lejer.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at ifølge lejelovens § 13, stk. 2, kan påkrav ikke gyldigt afsendes som et digitalt dokument. Det betyder, at det ikke vil være tilstrækkeligt at afsende påkravet via mail eller lignende. Har udlejer således gjort dette, vil påkravet være ugyldigt.

Ophævelsesmeddelelsen

Har lejer ikke indbetalt det skyldige beløb inden for fristen på 14 dage, kan udlejer afsende en ophævelse til lejer.

Af denne meddelelse skal fremgå, at lejemålet er ophævet med fraflytning straks eller inden for en given frist.

Derudover skal det oplyses, at sagen vil blive sendt i fogedretten, hvis lejer ikke er fraflyttet ved udløbet af den givne frist.

Igen må det anbefales, at ophævelsen sendes afsted via anbefalet brev såvel som almindeligt brev.

Ophævelser grundet manglende betaling er ikke omfattet af undtagelserne til digital kommunikation mellem lejer og udlejer.

Udkørende fogedforretning

Fraflytter lejer ikke trods ophævelsesmeddelelse, er udlejer nødsaget til at begære fogedretten om udsættelse af lejer.

Efterfølgende vil udlejer og lejer blive indkaldt til et vejledende retsmøde, hvor formalia kontrolleres, og det klargøres, hvorvidt der er indsigelser fra lejers side.

Herefter berammes der en egentlig udsættelse, hvor udlejer sammen med en foged, låsesmed og vognmand forestår udsættelsen af lejer. Hvis lejer fortsat nægter at fraflytte, kan politiet anmodes om at bistå ved udsættelsen.

Omkostninger i forbindelse med udsættelsen

Selve den udkørende fogedforretning koster kr. 700.

Herudover skal afholdes omkostninger til låsesmed og vognmand af udlejer i første omgang. Betaling for vognmand vil i nogle tilfælde afholdes delvist af politiet. Eventuelle udgifter til opbevaring af lejers inventar afholdes af politiet.

Det kan også være nødvendigt for udlejer at afholde udgifter til en advokat i forbindelse med udsættelsesprocessen.

De udgifter, som udlejer afholder i forbindelse med udsættelsen, kan kræves betalt af lejer efterfølgende og kan opkræves gennem sædvanlig inkasso.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Book et online møde med en af vores eksperter

Lad os hjælpe dig med at få en god start i FlatCom og MoveOn


Andreas Sørensen
Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Du får artikler og nyheder om ejendomsministration.
Modtag vores mails ligesom mere end 800 andre modtagere

Produkter

Tlf: +45 31 12 45 70

Telefonen er åben:
Man-tors: 08.00 - 16.00
Fre: 08.00 - 15.00


En del af:

Gasværksvej 4, 2., 9000 Aalborg
CVR: 42025895

Kontakt os