Guide: Sådan håndterer du skimmelsvamp

Hvad er skimmelsvamp?

Skimmelsvamp er mikroorganismer der findes overalt – mug på gamle madvarer, hører faktisk også ind under betegnelsen ”skimmelsvamp”.

Der findes således antageligt over 1 million typer af skimmelsvamp. Nogle skimmelsvampe er sygdomsfremkaldende, mens andre er harmløse.

Vækst af skimmelsvampe kræver tilstedeværelse af fugt, ilt og organisk materiale. Derudover skal temperaturen ikke være for høj eller for lav.

Husk at skimmelsvamp ikke altid er synligt. Skimmelsvamp kan vokse skjult fx under tapetet eller i træværk.

Du bliver kontaktet af lejer, som har mistanke om skimmelsvamp – hvad gør du?

Det er vigtigt, at udlejer reagerer på en henvendelse fra lejer om skimmelsvamp i lejemålet. Dette hovedsaligt for at undgå at ifalde erstatningsansvar for personskade, men også fordi skimmelsvamp kan udgøre en væsentlig mangel efter lejeloven, som kan medføre lejers ophævelse af lejeaftalen. Derudover er det selvfølgelig væsentligt for udlejer at kunne sætte ind over for skimmelsvampen så tidligt som muligt og undgå dyre udbedringsomkostninger.

Udlejer kan i første omgang opfordre lejer til at forsøge at bekæmpe skimmelsvampen selv, hvis der ikke er tale om et alvorligt angreb. I den forbindelse kan udlejer med fordel henvise lejer til nogle retningslinjer for, hvordan lejer selv kan sørge for et optimalt indeklima og således undgå opståen af skimmelsvamp. I milde tilfælde, vil skimmelsvampen kunne bekæmpes ved, at skimmelsvampen vaskes væk med et desinficerende middel (givet at der er tale om vaskbare flader) samt tilstrækkelig udluftning og passende opvarmning af lejemålet.

Er der tale om et mere alvorligt angreb af skimmelsvamp, bør en sagkyndig undersøge skimmelsvampen. Det er i den forbindelse vigtigt at få konstateret om skimmelsvampen er sundhedsskadelig og hvorvidt den er opstået som følge af lejers forhold eller som følge af konstruktionsfejl i bygningen.

Skimmelsvamp grundet konstruktionsmæssige fejl eller mangler ved lejemålet

Hvis der opstår skimmelsvamp grundet konstruktionsmæssige fejl i bygningen eller grundet særlige mangler ved det lejede, vil det som udgangspunkt være udlejers (altså ejers) ansvar at udbedre skimmelsvampen.

Eksempler på bygningsfejl kan være:

 • Utætte vinduer og døre
 • At fundamentet ikke er tørt
 • Kuldebroer

At der er tale om konstruktionsfejl/bygningsfejl, betyder dog ikke altid at udlejer er ansvarlig. Hvis lejer samtidig ikke har fulgt udlejers anvisninger for brugen af det lejede og dermed har brugt det lejede forkert, kan lejer blive ansvarlig for, at der er opstået skimmelsvamp.

I hvilket omfang har lejer et ansvar?

Lejer har et ansvar for at reagere, når der opstår skimmelsvamp i lejemålet. I den forbindelse kan lejer således blive erstatningsansvarlig for udlejers tab, såfremt lejer ikke har gjort tilstrækkeligt for at stoppe skimmelvæksten eller hvis lejer ikke tids nok gør udlejer opmærksom på skimmelsvampens tilstedeværelse i lejemålet. Dette følger af, at lejer er underlagt en såkaldt tabsbegrænsningspligt og derfor har et ansvar for ikke at forværre situationen og dermed pålægge udlejer større omkostninger.

Såfremt lejer har den indvendige vedligeholdelse, vil lejer være forpligtet til at forsøge at afhjælpe problemet selv i første omgang. Som sagt vil skimmelsvampen nemlig i visse tilfælde kunne bekæmpes ved at det vaskes væk med et desinficerende middel som fx. Rodalon, hvis svampen er opstået på vaskbare flader såsom fliser eller malede vægge.

Er skimmelsvampen opstået som følge af lejers forkerte brug af det lejede, vil det selvfølgelig være lejer, der har ansvaret for at fjerne skimmelsvampen. Forkert brug kan fx være manglende udluftning.

Hvad kan du som udlejer gøre for at forebygge et problem med skimmelsvamp?

Sørg for at lejer ved sin indflytning modtager skriftlig anvisning om, hvordan lejer selv bevarer et godt indeklima i lejemålet.

Anvisninger til at bevare et godt indeklima:

 • Luft ud
  Det er vigtigt at lufte ud – gerne 2-3 gange dagligt af 5-10 min. varighed. Det gælder særligt i de rum, der har et højere fugtighedsniveau såsom badeværelse og køkken. Det er en god idé at åbne et vindue når man har været i bad og lade det være åbent i 15-20 min.
 • Tør vindueskarme og ruder af
  Hvis dine vinduer dugger til i løbet af natten, bør disse tørres af – ellers risikerer du, at der dannes mug og skimmel i og omkring dine vinduer.
 • Gør jævnligt rent
  En god renlig standard i lejemålet hjælper med at holde skimmelsvampen væk. Støv binder nemlig skimmelsvamp.
 • Undgå at tørre tøj indenfor
  Det er bedst hvis lejer helt kan undgå at tørre tøj indenfor i lejemålet. Hvis lejer ikke kan undgå det, må lejer sørge for at lufte ekstra godt ud, imens der tørres tøj og efterfølgende. Derudover kan det være en god ide at undlade at tørre store mængder af tøj på samme tid.
 • Lad være med at slukke helt for varmen
  Når der er mulighed for lidt varme i radiatorerne, så udnyt det – også selvom det ikke er vinter.

Følger lejer ikke udlejers anvisninger, vil der være formodning for, at skimmelsvampen er opstået på grund af lejers forkerte brug af det lejede.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Book et online møde med en af vores eksperter

Lad os hjælpe dig med at få en god start i FlatCom og MoveOn


Andreas Sørensen
Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Du får artikler og nyheder om ejendomsministration.
Modtag vores mails ligesom mere end 800 andre modtagere

Produkter

Tlf: +45 31 12 45 70

Telefonen er åben:
Man-tors: 08.00 - 16.00
Fre: 08.00 - 15.00


En del af:

Gasværksvej 4, 2., 9000 Aalborg
CVR: 42025895

Kontakt os