Hvor skal du som udlejer henvende dig, når du har problemer med din lejer?

Huslejenævnet

Huslejenævnet behandler sager vedr. private lejemål.

I Lejelovens § 106 er beskrevet, hvilke sager, Huslejenævnet kan træffe afgørelse om, herunder:

 • Tvister om lejeregulering og lejeforhøjelser.
 • Tvister om depositum, forudbetalt leje og sikkerhedsstillelse.
 • Tvister om opfyldelse af udlejerens og lejerens pligt til renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse, herunder også uenighed om opfyldelse af lejerens pligt til istandsættelse efter fraflytning, uenighed om størrelsen af istandsættelsesbeløbene og tvister om tilbagebetaling af depositum i forbindelse med fraflytning.
 • Tvister om lejerens ret til at gennemføre forbedringsarbejder mv. i lejemålet mod godtgørelse og lejerens ret til at installere hjælpemidler.
 • Tvister om lejerens betaling af forbrug, antennebidrag og elektroniske kommunikationstjenester (internet).
 • Tvister om udlejerens ret til at råde over arealer i tagetager.
 • Tvister om lejers tilsidesættelse af god skik og orden.
 • Tvister om, hvorvidt det lejede er mangelfuldt ved lejeforholdets begyndelse.
 • Tvister om fastsættelse af husleje.
 • Tvister om fastsættelse af husleje og betaling af forudbetalt leje og depositum efter § 4 i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber.

  I visse tilfælde, er udlejer forpligtet til at anlægge en sag for Huslejenævnet, hvis denne ønsker, at fastholde et givent krav. Det er f.eks. tilfældet, hvor lejer gør indsigelse mod en varslet lejeforhøjelse eller mod en forbrugsopgørelse.

  I 2020 koster det kr. 314,00 at anlægge en sag hos Huslejenævnet. Beløbet afholdes af den, der anlægger sagen – uagtet hvem af parterne der får medhold.

  Som udlejer er det ligeledes vigtigt at være opmærksom på, at du pålægges et gebyr, hvis du taber en sag helt eller delvist i Huslejenævnet. Gebyret i 2020 udgør kr. 2.180,00. Den 30. januar 2020 indgik regeringen dog en aftale med DF vedr. initiativer mod kortsigtede investeringer i private udlejningsboliger. Denne aftale indebærer, at gebyret på kr. 2.180,00 sandsynligvis hæves til kr. 6.000,00. Det forventes at reglerne i medfør af aftalen, herunder forhøjelsen af gebyret, vil træde i kraft den 1. juli 2020.

Beboerklagenævnet

Beboerklagenævnet behandler sager vedr. almene lejemål og er således ikke relevant for en privat udlejer.

Boligretten

Huslejenævnet kan, som tidligere nævnt, ikke træffe afgørelse i alle sager, og det er typisk sager, hvor der skal løftes en bevismæssig byrde.

Boligretten behandler alle tvister vedr. lejemål, der ikke er omfattet af Lejelovens § 106, herunder f.eks. tvister om uberettiget opsigelse eller ophævelse. Huslejenævnets afgørelser ankes i øvrigt til Boligretten.

Når en sag anlægges for Boligretten, betales der retsafgift i overensstemmelse med de almindelige regler herom. Retsafgiften fastlægges på baggrund af sagens værdi, altså det omtvistede pengebeløb.

For sager om op til kr. 50.000,00, vil der være en fast retsafgift på kr. 500,00.

For sager om mellem kr. 50.000,00 og kr. 6.237.500,00, betales en afgift på 1,2 % af beløbet + kr. 250,00, når sagen anlægges. Samme beløb betales igen ved fastsættelsen af tidspunktet for hovedforhandlingen.

For sager om over kr. kr. 6.237.500,00, betales en afgift på kr. 75.000,00, når sagen anlægges, og igen ved fastsættelsen af tidspunktet for hovedforhandlingen.

Herudover skal der afholdes øvrige sagsomkostninger som f.eks. advokatsalær og udgifter til syn-og skøn.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Book et online møde med en af vores eksperter

Lad os hjælpe dig med at få en god start i FlatCom og MoveOn


Andreas Sørensen
Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Du får artikler og nyheder om ejendomsministration.
Modtag vores mails ligesom mere end 800 andre modtagere

Produkter

Tlf: +45 31 12 45 70

Telefonen er åben:
Man-tors: 08.00 - 16.00
Fre: 08.00 - 15.00


En del af:

Gasværksvej 4, 2., 9000 Aalborg
CVR: 42025895

Kontakt os