Husordenen – hvorfor du som udlejer bør have en husorden for din ejendom

Husorden – hvad skal du vide som udlejer?

Som udlejer har man pligt til at sørge for, at der er god ro og orden ved lejemålet. Overholder man ikke denne pligt som udlejer, kan det give lejer mulighed for at gøre brug af misligholdelsesbeføjelser, som kan betyde en nedsættelse af lejens størrelse. Det er derfor en god idé som udlejer at udarbejde en husorden, som regulerer adfærden i og omkring lejemålet. En husorden er et sæt regler, som du som udlejer egenhændigt har ret til at oprette og udlejer kan ligeledes løbende foretage ændringer heri uden at skulle have lejernes accept. Lejer accepterer husordenen ved deres underskrift af lejekontrakten og det er ikke nødvendigt, at lejerne underskriver en husorden, førend den gælder for lejeforholdet. Lejerne har mulighed for at få indflydelse på husordenens indhold ved at oprette en beboerrepræsentation.

Hvis ikke man opretter en husorden, er der i lejelovens § 153-154 nogle generelle regler, som gælder om tilsidesættelse af god skik og orden. Efter disse regler må man ikke true eller chikanere personer, larme uforholdsmæssigt meget, udøve hærværk og lignende. Disse regler er udtryk for almindelig god adfærd og gælder derfor ved siden af en evt. husorden.

Retsvirkninger ved tilsidesættelse af husordenen

Overholder lejer ikke husordenen eller reglerne i lejelovens § 153-154, så kan man som udlejer efter at have givet et tilstrækkeligt antal påbud om at ændre adfærd opsige lejeren med 3 måneders varsel. Er der tale om særligt grove tilfælde af brud på husordenen, vil lejeaftalen i stedet kunne ophæves. Ved en ophævelse af lejemålet fra udlejers side skal lejer fraflytte straks. Se mere om udlejers mulighed for at opsige/ophæve lejer ved brud på god skik og orden her.

Lejer hæfter for sin husstands brud på husordenen og ligeledes for de personer man giver adgang til sit lejemål. Lejer kan derfor ikke undskylde sit brud med husordenen med, at det ikke er en person af husstanden, der har brudt med reglerne. Lejer vil derfor kunne opsiges ved lejers gæsters gentagende brud på husordenen.

Hvad kan en husorden indeholde?

En husorden kan indeholde regler af meget forskelligt indhold. Dette kan bl.a. være regler om:

  • Renholdelse og brug af ejendommens fællesarealer – der kan være regler for rengøring af ejendommens øvrige arealer, eks. trappevask og i hvilket omfang den enkelte lejer skal renholde disse og i hvilket omfang man som lejer kan gøre brug af ejendommens øvrige arealer, eks. en baggård.
  • Rygning – der kan være regler for, om der må ryges i ejendommen, hvor på ejendommens arealer der i givet fald må ryges og hvor der ikke må ikke.
  • Hold af husdyr – der kan være regler for, i hvilket omfang der må holdes husdyr i lejemålet, hvor mange husdyr man må have, hvilke husdyr man må holde og lignende.
  • Varsling af fester eller andet støj – der kan være regler for, hvornår det senest skal varsles, at man holder fest og ligeledes et fast tidspunkt for, hvornår der skal være ro ved afholdelse af fester.
  • Fællesvaskeri og tørring af tøj – der kan være regler for, hvor man må tørre sit tøj og hvilke tidspunkter man kan anvende fællesvaskeri.
  • Forebyggelse af skimmelsvamp – der kan være regler for, i hvilket omfang man skal lufte ud eller tørre vinduer af for at forebygge, at der kommer skimmelsvamp i lejemålet. For nærmere om hvordan man håndterer skimmelsvamp og hvad der kan stå i husordenen vedrørende forebyggelse af skimmelsvamp, se denne artikel.
  • Brug af kælderrum – der kan være regler for, hvordan en lejer kan anvende sit kælderrum og hvad der må være der i.
  • Tidspunkt for ro i ejendommen – der kan være regler for, hvornår man senest på døgnet må anvende vaskemaskiner, anvende bad eller andet som er til gene for de øvrige lejere.
  • Parkering af biler og cykler – der kan i en husorden være regler for, hvor køretøjer skal parkeres på grunden og hvor de ikke må parkeres. Der kan ligeledes være regler for parkering af andre køretøjer, herunder eks. motorcykler, knallerter og påhængsvogne mv.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Book et online møde med en af vores eksperter

Lad os hjælpe dig med at få en god start i FlatCom og MoveOn


Andreas Sørensen
Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Du får artikler og nyheder om ejendomsministration.
Modtag vores mails ligesom mere end 800 andre modtagere

Produkter

Tlf: +45 31 12 45 70

Telefonen er åben:
Man-tors: 08.00 - 16.00
Fre: 08.00 - 15.00


En del af:

Gasværksvej 4, 2., 9000 Aalborg
CVR: 42025895

Kontakt os