Guide: Sådan sikrer du dit krav mod lejer som flerudlejer

Lejelovens § 89-91 indeholder de regler, man som flerudlejer skal overholde ved lejers indflytning. Disse regler er særdeles vigtige at overholde, da det ellers kan betyde, at man mister retten til at gøre brug af lejers depositum til istandsættelse ved lejers fraflytning. Lejelovens § 90 indeholder en regel om afholdelse af et indflytningssyn og de formalia der skal overholdes i forbindelse med dette.

Indflytningssynet

Et indflytningssyn er en gennemgang af lejemålet, hvor lejemålets stand ved lejers indflytning konstateres. Efter Lejelovens regler har man som udlejer pligt til at afholde et indflytningssyn, hvis man lejer mere end ét lejemål ud. Udlejer man et enkelt lejemål, har man ikke en pligt efter loven til at afholde et indflytningssyn.

Afholder man ikke dette syn som flerudlejer, mister man efter lejeloven retten til at kræve istandsættelse betalt af lejer ved lejers fraflytning. Dog skal det bemærkes, at dette ikke betyder, at lejer blot kan ødelægge lejemålet i lejeperioden uden konsekvenser. Har lejer misligholdt lejemålet, kan dette godt pålægges lejer, selvom man har fortabt retten til at kræve istandsættelse af lejer.

Det er for alle udlejere en fordel at have afholdt et indflytningssyn, da man på denne måde kan dokumentere lejemålets stand ved lejers indflytning. Det bliver derfor nemmere for udlejer at bevise, at lejemålet i lejeperioden er blevet slidt på en sådan måde, at lejer skal hæfte for lejemålets istandsættelse.

Indkaldelse af lejer

Den indflyttende lejer skal indkaldes til synet. Modsat fraflytningssynet gælder der ikke en bestemt fristregel herfor. Man skal derfor som udlejer blot være opmærksom på, at man skal give lejer behørig mulighed for rent faktisk at deltage på synet. Der er ej heller nogle formkrav, til hvordan indkaldelsen skal foreligge. Indkaldelse af lejer kan dermed godt ske mundtlig.

Det skal dog bemærkes, at det er udlejer, der har bevisbyrden for, at der rent faktisk er indkaldt til synet. Det vil af denne grund anbefales at indkalde lejer på en sådan måde, at man senere kan bevise, at lejer er indkaldt korrekt.

Udlejer kan vælge at aftale et tidspunkt med lejer, hvor begge parter kan eller blot at invitere lejer til et syn på en fast dato. Udlejer har ikke pligt til at sikre sig, at lejer rent faktisk dukker op. Der skal blot indkaldes med en sådan frist, at lejer har rimelig mulighed for at deltage.

Indflytningsrapporten

Der skal på indflytningssynet udarbejdes en indflytningsrapport, hvor lejemålets stand ved lejers indflytning noteres. I denne rapport kan det anføres, hvorvidt lejemålet er overtaget nymalet eller med nyslebne gulve, eller om der er nogle andre fejl og mangler ved lejemålet. De forhold der er noteret på indflytningsrapporten, kan den indflyttende lejer ikke komme til at hæfte for ved fraflytning.

Det er en god idé som udlejer sikre sig, at de forhold der er nævnt i rapporten, er tilstrækkeligt dokumenteret. Dette kan gøres ved at tage billeder af lejemålet og specifikt af de forhold, der noteres på rapporten. Disse kan bruges til at sammenholde med lejemålets stand ved lejers fraflytning. Udlejer vil dermed have tilstrækkeligt bevis for, at det er lejer, der skal hæfte for det udførte istandsættelsesarbejde ved fraflytningen.

14-dages fristen

Deltager lejer på synet, skal lejer have udleveret indflytningsrapporten på synet. Udgangspunktet om digital kommunikation mellem lejer og udlejer betyder, at indflytningsrapporten i dag blot kan sendes pr. mail.

Deltager lejer ikke på indflytningssynet, skal lejer have tilsendt indflytningsrapporten senest 14 dage efter synets afholdelse.

Overholder man ikke disse regler som flerudlejer, mister man retten til at kræve istandsættelse af lejer ved lejers fraflytning.

Hvad skal man så gøre som udlejer ved indflytningssynet?

Man har som udlejer af mere end ét lejemål pligt til at afholde et indflytningssyn. Afholder man ikke dette, mister man retten til at kræve istandsættelse betalt af lejer ved fraflytning. Udlejer skal sørge for, at lejer indkaldes til synet. Udlejer skal på selve synet udarbejde en rapport, som skal udleveres til lejer på synet. Er lejer ikke til stede på synet, skal lejer have rapporten tilsendt inden for 14 dage fra synets afholdelse.

Udlejer skal kunne bevise, at der er afholdt et indflytningssyn, som lejer er indkaldt til. Udlejer skal ligeledes kunne bevise, at der er udarbejdet en rapport på synet og at lejer har fået denne udleveret enten på synet eller pr. brev. I seneste praksis har det vist sig, at det er meget vigtigt at kunne billeddokumentere lejlighedens mangler. I mangel på dette risikerer du, at dit krav mod lejer går fortabt i evt. huslejenævnssag.

 

MoveOn – løsningen på alle dine problemer!

Med MoveOn nedsætter du væsentligt risikoen for fejl i forbindelse med lejers indflytning.

MoveOn kan indkalde lejeren til syn.

På selve synet sørger MoveOn for, at din synsmand tager stilling til samtlige indretninger i lejemålet. Det er også muligt at tage billeder med appen, så eventuelle mangler kan dokumenteres. Efter gennemgangen af lejemålet, generer MoveOn automatisk en rapport.

Når et flyttesyn er færdiggjort, sender MoveOn automatisk rapporten til lejers angivne mail og sikrer, at lejer skriver under på modtagelsen. Skulle det ske, at lejer ikke skriver under på modtagelsen, fremsender MoveOn automatisk en mail til lejer med link til rapporten. Når lejer klikker ind på linket, giver MoveOn besked om, at rapporten er modtaget. I tilfælde af, at lejer ikke klikker på linker, påminder MoveOn udlejer om, at der skal afsendes anbefalet brev til lejer indeholdende rapporten, så dette nås inden for fristen på 2 uger.

https://flatcom.dk/moveon/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Book et online møde med en af vores eksperter

Lad os hjælpe dig med at få en god start i FlatCom og MoveOn


Andreas Sørensen
Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Du får artikler og nyheder om ejendomsministration.
Modtag vores mails ligesom mere end 800 andre modtagere

Produkter

Tlf: +45 31 12 45 70

Telefonen er åben:
Man-tors: 08.00 - 16.00
Fre: 08.00 - 15.00


En del af:

Gasværksvej 4, 2., 9000 Aalborg
CVR: 42025895

Kontakt os