Det skal du huske, når lejer opsiger sit lejemål

I Lejelovens § 187, stk. 2-4 er der opstillet formelle krav, som udlejer skal opfylde for ikke at miste sit krav på istandsættelse af lejemålet.

Det er vigtigt at holde for øje, at Lejelovens § 187, stk. 2-4 finder anvendelse på alle fraflytninger, der sker efter lovens ikrafttræden d. 1. juli 2015.

Nedenstående er en tjekliste til den udlejer, der udlejer mere end én beboelseslejlighed.

En god ide at bekræfte opsigelsen
Det er ikke et krav, men det kan være en god ide skriftligt at bekræfte lejers opsigelse af lejemålet. I den forbindelse kan lejer mindes om relevante forhold ved dennes fraflytning, f.eks. hvis lejer skal være ude før udløbet af opsigelsesperioden.

Krav om fraflytningssyn
Der skal afholdes fraflytningssyn senest 2 uger efter, at du som udlejer er blevet bekendt med, at fraflytning har fundet sted.

Krav til indkaldelsen til fraflytningssyn
Lejer skal indkaldes skriftlig til synet med mindst 1 uges varsel.
Er lejer dog blevet indkaldt mundtligt, evt. med et kortere varsel, og deltager lejer på synet alligevel, mister udlejer ikke sit krav på istandsættelse. Dette følger af en landsretsdom afsagt den 8. marts 2019.

Krav om udarbejdelse af fraflytningsrapport
I forbindelse med fraflytningssynet, skal der udarbejdes en fraflytningsrapport. Det er vigtigt, at alle synlige mangler, der skal udarbejdes for lejers regning, fremgår af rapporten. Det kan også være en god ide at tage billeder af manglerne, så disse kan dokumenteres.
Det skal ikke af rapporten fremgå, hvad istandsættelsen kommer til at koste. Lejer skal alene være gjort bekendt med alt, hvad der skal istandsættes på dennes regning. Udlejer har som hovedregel, under normale omstændigheder, 2 måneder til at få udarbejdet selve flytteopgørelsen. Foreligger der omstændigheder, der umuliggør udarbejdelse af flytteopgørelsen inden da, skal denne alene foreligge for lejer uden unødig forsinkelse.

Krav om udlevering af fraflytningsrapport til lejer
Rapporten skal udleveres til lejeren ved synet. Det er derfor vigtigt, at du får lejer til at skrive under på, at denne har modtaget en kopi af rapporten. Her kan du med fordel gøre lejer opmærksom på, at denne alene skriver under på, at rapporten er udleveret og ikke nødvendigvis, at denne er enig med rapporten. Nægter lejer at underskrive for modtagelsen af rapporten, er det vigtigt, at du sørger for at sende rapporten til lejer senest 2 uger efter synet. I den forbindelse er det vigtigt, at du sørger for at kunne bevise, at rapporten er sendt afsted.

Udlejers reklamationsfrist på 2 uger
Udlejer har kun 2 uger efter synets afholdelse til at gøre sine krav gældende mod lejer og efter de nye regler, er det ikke længere muligt at forlænge denne reklamationsfrist.
Udlejer skal således sørge for at informere lejer om samtlige, synlige mangler, der skal udbedres for lejers regning for at sikre kravet herpå.
Det anføres dog i vejledning 10936 pkt. 3.5.1, at en aftalt forlængelse af reklamationsfristen efter de gamle regler fortsat vil være gældende, men at den aftalte frist da løber fra afholdelsen af fraflytningssynet.

MoveOn – løsningen på alle dine problemer!

Med MoveOn nedsætter du væsentligt risikoen for fejl i forbindelse med lejers fraflytning.

MoveOn kan indkalde lejeren til syn. Sker indkaldelsen senere end 1 uge før synet, minder MoveOn dig om, at du skal sørge for en accept af den forkortede frist fra lejer.

På selve synet, sørger MoveOn for, at din synsmand tager stilling til samtlige indretninger i lejemålet. Det er også muligt at tage billeder med appen, så eventuelle mangler kan dokumenteres. Efter gennemgangen af lejemålet, generer MoveOn automatisk en rapport.

Når et flyttesyn er færdiggjort, sender MoveOn automatisk rapporten til lejers angivne mail og sikrer, at lejer skriver under på modtagelsen. Skulle det ske, at lejer ikke skriver under på modtagelsen, fremsender MoveOn automatisk en mail til lejer med link til rapporten. Når lejer klikker ind på linket, giver MoveOn besked om, at rapporten er modtaget. I tilfælde af, at lejer ikke klikker på linker, påminder MoveOn udlejer om, at der skal afsendes anbefalet brev til lejer indeholdende rapporten, så dette nås inden for fristen på 2 uger.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Book et online møde med en af vores eksperter

Lad os hjælpe dig med at få en god start i FlatCom og MoveOn


Andreas Sørensen
Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Du får artikler og nyheder om ejendomsministration.
Modtag vores mails ligesom mere end 800 andre modtagere

Produkter

Tlf: +45 31 12 45 70

Telefonen er åben:
Man-tors: 08.00 - 16.00
Fre: 08.00 - 15.00


En del af:

Gasværksvej 4, 2., 9000 Aalborg
CVR: 42025895

Kontakt os