Lejer skal betale a conto trods forkert eller ugyldigt forbrugsregnskab

Vestre Landsret har i dommen GD 2017/01 V fastlagt, at lejer ikke har krav på tilbagebetaling af opkrævet a conto, selvom udlejers afsendte forbrugsregnskab, er ugyldigt. I dommen er der lagt vægt på udlejers dokumentation for lejers forbrug.

I dommen har udlejer ikke overholdt formkravene for årsregnskabet og tidsfristerne, der fremgår af Lejelovens gamle regler i §§ 66, stk. 1 og 83, stk. 1. I sagen har udlejer har blot videresendt forbrugsregnskab fra henholdsvis vand- og varmeforsyningen til lejer efter selv at have modtaget dem.

Landsrettens begrundelse og resultat

“Det er ubestridt, at forbrugsregnskaberne udarbejdet af Udlejer ikke levede op til kravene i den dagældende lejelovs §§ 66, stk. l og § 83, stk.1, idet de ikke indeholdt oplysning om Lejers adgang til at gøre indsigelse. Det er endvidere ubestridt, at regnskaberne derfor var ugyldige. Da Lejer ikke har modtaget gyldige forbrugsregnskaber rettidigt, har Udlejer mistet sin ret til at kræve tillægsbetaling for varme og vand, jf. den dagældende lejelovs § 71, stk. 1, og § 83, stk. 1. Det følger derimod ikke af ugyldigheden af regnskaberne, at Udlejer er afskåret fra at beholde modtagne aconto-bidrag. Det må i stedet bero på, om han kan dokumentere, at han har afholdt udgifter til Lejers forbrug af varme og vand, og at opgørelsen i øvrigt er i overensstemmelse med lejelovens regler om betaling for varme og vand. Der er fremlagt opgørelser fra A Vandværk, R Spildevand A/S og R Bolig med dokumentation for forbruget af varme og vand på ejendommen i den relevante periode. Lejer er ikke fremkommet med konkrete indsigelser mod de regnskaber, som Udlejer har udarbejdet, og landsretten lægger på den baggrund til grund, at Lejers forbrug er korrekt opgjort i regnskaberne. Udlejer skal derfor ikke tilbagebetale de modtagne a conto-bidrag til varme og vand til Lejer.“

Hvad betyder dommen for dig som udlejer?

For udlejer betyder det, at der ikke skal ske tilbagebetaling af modtagne a conto-betalinger for perioden, selvom årsregnskabet ikke lever op til Lejelovens formkrav eller tidsfrister. Udlejer skal blot kunne dokumentere, at han/hun rent faktisk har afholdt lejers udgifter til forbrug og at opgørelsen i øvrigt er i overensstemmelse med lejelovens regler om betaling for forbrug. Udlejers mister dog stadig krav på tillægsbetaling. Det betyder, at udlejer ikke har krav på at opkræve en evt. difference mellem indbetalt a conto og lejers reelle forbrug. Det er selvfølgelig en uheldig situation for udlejer, hvis lejer har haft et stort overforbrug i perioden. Derfor er det trods alt relevant, at udlejer gør sig bekendt med Lejelovens regler om opkrævning af forbrug.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Book et online møde med en af vores eksperter

Lad os hjælpe dig med at få en god start i FlatCom og MoveOn


Andreas Sørensen
Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Du får artikler og nyheder om ejendomsministration.
Modtag vores mails ligesom mere end 800 andre modtagere

Produkter

Tlf: +45 31 12 45 70

Telefonen er åben:
Man-tors: 08.00 - 16.00
Fre: 08.00 - 15.00


En del af:

Gasværksvej 4, 2., 9000 Aalborg
CVR: 42025895

Kontakt os