Nye Regler: Digital Kommunikation i Lejeforholdet

Der er i år trådt nye regler i kraft, som har til formål at forbedre og lette kommunikationen i et lejeforhold, herunder ind- og fraflytningssyn, udlejers tilbudspligt mv. Reglerne gælder kontrakter indgået efter 1. januar 2018. For kontrakter indgået før denne dato, vil ændringerne først have effekt fra 1. januar 2019 og kræver, at man som udlejer varsler lejeren om ændringen i lejeforholdet.

Inden 1. januar 2018 – kommunikation pr. brev, medmindre andet aftales

Indtil 1. januar 2018 har lejer og udlejer konkret skullet aftale, at kommunikationsformen mellem dem skulle være digital; ellers var udgangspunktet, at al kommunikation skete pr. brev. Da nutidens primære kommunikationsform er digital for størstedelen af Danmarks befolkning, synes reglen forældet og tillige besværlig, da udlejer konkret har skullet aftale digital kommunikation med hver eneste lejer, hvis udlejer ønskede at undgå, at alle meddelelser til lejeren krævede en tur på posthuset.

Politikerne er heldigvis af samme opfattelse, hvorfor der sidste år blev vedtaget nye regler om kommunikation i lejeforholdet af et enstemmigt folketing.1

Efter 1. januar 2018 – digital kommunikation

Tidligere var det som nævnt et krav, at lejer og udlejer skriftligt skulle indgå aftale om digital kommunikation, da udgangspunktet ellers var kommunikation via brev. Efter de nye regler om digital kommunikation trådte i kraft, er udgangspunktet det modsatte; såfremt andet ikke er aftalt, er den primære kommunikationsform mellem lejer og udlejer digital.

Lejer kan dog til enhver tid frabede sig digital kommunikation, så længe der gives en måneds varsel herom fra lejers side, eller hvis lejer er fritaget digital post fra det offentlige.

De nye regler om digital kommunikation trådte i kraft 1. januar 2018 og er væsentligt mere tidssvarende, da nutidens primære kommunikationsform netop er digitale medier, herunder e-mails og sms-beskeder.

Selvom den digitale kommunikation letter kommunikationsprocessen mellem lejer og udlejer væsentligt, er det ikke alle dokumenter udlejer kan nøjes med at udlevere digitalt. Dette omfatter især dokumenter, som kan eller vil få en indgribende virkning i lejeforholdet; sådanne dokumenter er fortsat underlagt et skriftlighedskrav. Det gælder bl.a. udlejers opsigelse af lejemålet og påkrav til lejeren for betalingsmisligholdelse, som fortsat skal sendes med brev.

Eksempel på de nye reglers betydning: ind- og fraflytningssyn

De nye regler om digitalisering omfatter som udgangspunkt alt i lejeforholdet, herunder ind- og frafraflytningssyn, som skal foretages ved lejemålets begyndelse og ophør. I forhold til ind- og fraflytningssyn, betyder de nye regler specifikt, at hvor lejer før skulle have en fysisk kopi af ind- og fraflytningsrapporten, kan udlejer nu sende rapporten til lejer straks efter ind- og fraflytningssyn og lejer kan kvittere for modtagelsen pr. e-mail.

Dette har potentiale til at lette processen gevaldigt for udlejer, da udlejer ikke længere har pligt til at aflevere en fysisk rapport til lejeren, men kan nøjes med at sende rapporten til lejeren pr. e-mail.

I praksis kan dette således gøre processen på stedet, hvor ind- og fraflytningssynet finder sted, mere effektiv, i modsætning til tidligere, hvor udlejer enten har skullet anvende gammeldags rapporter med gennemslagspapir eller har skullet eftersende fraflytningsrapporten til lejeren pr. brev, såfremt udlejer anvendte en flyttesynsapp og ikke havde adgang til en printer.

Det er således, for størsteparten af de danske lejere og udlejere, kun positivt at sige om de nye digitaliseringsregler.

1Kilde: https://www.ft.dk/samling/20171/lovforslag/l29/index.htm

Denne artikel er forfattet i samarbejde med Valhal Connect.

Valhal Connect tilbyder softwareløsninger til ejendomsadministrationsbranchen. Ønsker du at læse mere om Valhal Connects løsninger, der blandt andet omfatter synsappen MoveOn og den digitale opslagstavle FlatCom, så kan du klikke her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Book et online møde med en af vores eksperter

Lad os hjælpe dig med at få en god start i FlatCom og MoveOn


Andreas Sørensen
Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Du får artikler og nyheder om ejendomsministration.
Modtag vores mails ligesom mere end 800 andre modtagere

Produkter

Tlf: +45 31 12 45 70

Telefonen er åben:
Man-tors: 08.00 - 16.00
Fre: 08.00 - 15.00


En del af:

Gasværksvej 4, 2., 9000 Aalborg
CVR: 42025895

Kontakt os