Indkaldelse til indflytnings- og fraflytningstilsyn

Det er ikke lige meget, hvorvidt du som udlejer overholder reglerne om indkaldelse til indflytnings- og fraflytningstilsyn. Udlejer du mere end én beboelseslejlighed er du nemlig forpligtet til at afholde både et indflytnings- og fraflytningstilsyn og udarbejde synsrapporter. Undlader du dette, mister du dit krav på istandsættelse efter lejelovens § 98, stk.1.

Ankenævnet har i år afgjort nogle sager specifikt vedrørende indkaldelse til syn og udlevering af synsrapporten ved endt syn. Afgørelserne udvider udlejers muligheder for at overholde de ellers ufravigelige regler i lejelovens § 98, stk.3-4.

GA 2018/05 vedrører indkaldelse til flyttesyn (lejelovens §§ 98, stk. 3 og 99 a).

”Dato for afholdelse af flyttesyn kunne aftales mundtligt, da det blev aftalt efter, at lejemålet blev opsagt. Udlejers krav på istandsættelse var ikke fortabt.”

Ankenævnet åbner her op for, at udlejer gennem aftale med lejer, kan fravige formkravene til indkaldelse til flyttesyn. Både skriftlighedskravet og kravet om 1 uges varsel kan fraviges ved aftale, så længe aftalen er indgået efter opsigelsen eller udløbet af lejeaftalen.
Hvis beskyttelseshensynene i lejelovens § 99 a ikke er til stede, som det var tilfældet i denne sag, vil en mundtlig indkaldelse til fraflytningstilsyn altså godkendes.
Ankenævnet gør det dog samtidig meget klart at enhver form for forudgående aftale om dette vil være ugyldig. Dermed er der ikke mulighed for indgåelse af en sådan aftale i selve lejekontrakten eller undervejs i lejeforløbet.

GA 2018/04 vedrører udlevering af synsrapport (lejelovens §§ 98, stk. 4 og 99 a).

”Ved et flyttesyn udleverede udlejer fraflytningsrapporten til lejer ved at få lejer til at tage et billede af fraflytningsrapporten. Ankenævnet godkendte denne fremgangsmåde for udlevering af rapporten, ligesom udlejers telefoniske indkaldelse til flyttesynet blev godkendt.”

Her åbner Ankenævnet op for nye måder, hvorpå udlevering af en fraflytningsrapport kan ske.

Der blev i sagen lagt særligt vægt på, at lejer, gennem billedet, stadig havde mulighed for at orientere sig om de krav, som udlejer gjorde gældende ved fraflytningstilsynet. Det synes dermed at kunne udledes af dommen, at ethvert medie, der opfylder disse krav, kan sidestilles med en udlevering af fraflytningsrapporten i henhold til lejelovens § 98, stk. 4.

Det skal du, som udlejer, være opmærksom på ved henholdsvis indflytnings- og fraflytningstilsyn

Ved et indflytningstilsyn:

  • Indflytningstilsynet skal ske i forbindelse med indflytningen og lejer skal indkaldes hertil.
  • Indflytningsrapporten skal udleveres til lejer ved synet. Hvis ikke lejer er til stede ved synet, skal rapporten sendes til lejer senest 2 uger efter synets afholdelse.

Ved et fraflytningstilsyn:

  • Fraflytningstilsynet skal afholdes senest 2 uger efter kendskabet til lejers fraflytning, hvis der udlejes mere end én beboelseslejlighed.
  • Lejer skal indkaldes skriftligt til synet og med mindst 1 uges varsel, medmindre andet aftales efter endt lejeaftale.
  • Fraflytningsrapport skal afleveres til lejer ved synet. Hvis lejer ikke er til stede ved synet eller hvis lejer nægter at kvittere for modtagelsen af rapporten, da senest 2 uger efter synets afholdelse.
  • Efter fraflytningstilsynet skal kravene gøres gældende overfor lejer inden 2 uger ellers fortabes hertil.

Denne artikel er forfattet i samarbejde med Valhal Connect.

Valhal Connect tilbyder softwareløsninger til ejendomsadministrationsbranchen. Ønsker du at læse mere om Valhal Connects løsninger, der blandt andet omfatter synsappen MoveOn og den digitale opslagstavle FlatCom, så kan du klikke her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Book et online møde med en af vores eksperter

Lad os hjælpe dig med at få en god start i FlatCom og MoveOn


Andreas Sørensen
Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Du får artikler og nyheder om ejendomsministration.
Modtag vores mails ligesom mere end 800 andre modtagere

Produkter

Tlf: +45 31 12 45 70

Telefonen er åben:
Man-tors: 08.00 - 16.00
Fre: 08.00 - 15.00


En del af:

Gasværksvej 4, 2., 9000 Aalborg
CVR: 42025895

Kontakt os